Брой продукти в заявката: 0
Завършете заявката
ЕКОС 17 ООД е частно търговско дружество, основано през 2017 г. с основна дейност търговия със строителни материали.  Централното представителство на фирмата е в гр. София. ЕКОС 17 разполага с офиси и складови бази в 3 от  основни  региона на страната – Северозападен, Северен централен и Южен централен. 
ЕКОС 17 ООД има дистрибуторска мрежа в цялата страна. Броят на фирмите – дистрибутори в страната надхвърля 100 като само за София те са над 20.