Брой продукти в заявката: 0
Завършете заявката
 

От 2007 г. фирма ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

● ПЪРВА ГРУПА ● – строежи от високото строоителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ ●

 

В новите икономически условия и пазарна конкуренция, просперирането и по-нататъшното утвърждаване на фирма ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД зависят изключително много от високия професионализъм и непрекъснатото усъвършенстване и повишаване качеството и безопасността на нашата работа.
За затвърждаване на имиджа на фирмата и повишаване мотивацията на служителите, Висшето ръководството е внедрило и поддържа Система за управление (СУ), насочена към управление на качеството и управление на здравето и безопасността при работа, съответстващи на ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.